Najnowsze wpisy


mar 26 2011 Obowiązkowe szkolenia bhp
Komentarze: 28

Informacje w zakresie obowiązków prawnych szkoleń bhp

szkolenia bhp

Cel szkoleń okresowych jest następujący utrwalenie wiadomości z zakresu bhp zdobytych w szkoleniu bhp zapoznanie pracowników z obecnymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi

Okresowe szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy jak określa ustawa powinny zostać przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.

Szkolenie dla pracodawcy oraz szkolenie okresowe należy zakończyć egzaminem sprawdzającym wiedzę objętą programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Przymus okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. (Dz. U. 196 poz. 1420) zmieniającym rozporządzenie w zakresie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-07-2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Podzielę się tym co znalazłem w internecie:
szkolenia bhp
szkolenia bhp
szkolenia bhp